Devlet İhmal Etmez; Sadece Mühlet Verir!..

Devlet sistematiği gereği, devlet işlerinin nizam ve düzen çerçevesinde yürütülebilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarında en aşağıdan en tepeye kadar çalışanlar silsilesi ve hiyerarşi mutlaka olmalıdır!. Yani modern yönetimde ki ast üst ilişkisi olarak tanımlanan!

Peki, çalışanlar arasında böyle bir düzen, hiyerarşi  ve nizam olması gerekirken, yapılan işlerde veya yapılması gereken devlet görevlerinde, kanun ve yasaya uygunluk olmalı mıdır? Yoksa, makama gelen her kişi kendi düzenini kuracaktır! Yani, her kişi kendi Mafya düzenini kurmalı mıdır?

Peki, Devlet olmanın manası nedir? Devlet, kanun, yasa, yönetmelik ve adalet demek olduğuna göre! Devletin kendisine verdiği maaşı az bulan ve  yetinmeyip yan yollara sapanları her daim duyarız! Adı üstünde yan yol! Otobandan çıkarsanız elbette ki kaza yaparsınız! Bu kazalar bazen ölüm ile bazen de ağır yaralanmalara sebebiyet verebilir!

Peki, ne yapmak gerekir? Devlet işlerinde kanun ve kurallara mutlaka uyulmalıdır! Aksi halde kaza yapabilirsiniz! Devlette, kanun, yasa, düzen ve nizamın olmadığı durumlarda ise sisteme kaos hakim olur! Kaos ise kargaşa demektir! Böyle bir ortamdan kimlerin semirdiği ve beslendiği ise malumdur!. Türk Devlet Aklı kaosa da izin vermeyeceğine göre!

Devlet adına bir kurumda, amir, memur, müdür veya rektör olabilirsiniz! Yani devlet olduğunuzu falan  zannetmeyin! Devlet sizleri bu makam ve görevlere sadece  asil millete hadim olasınız ve   hizmet edesiniz diye atamıştır! Asil millete tepeden bakın, aşağılayın, hakim olun veya hükmeden değil! Bu makamlarda fantezi üretenlere şahit olursunuz! Aman Allah’ım, ne afralar ve ne tafralar! Küçük dağların tamamını arkadaş yarattı!. Bir de bu makamlarda devletin verdiği maaşı az bulan ve yan yollardan dünyalık menfaat peşinde koşanlara şahit oluruz! Devlet nasıl olsa görmüyor, duymuyor ve öz evladıyım şeklinde  kuruntularına kapılır!  Farkında olmadan sınırlarını ve haddini aşar! Peki, kişinin tüm bu yaptıkları yanına kalır mı? Ya da kalmalı mıdır? Devlet olmanın gereği, mutlaka bir gün hesabı ve kitabı tek tek sorulur, kişinin tüm yaptıkları burnundan fitil fitil gelecektir! Devletin başkaca bir seçimi yoktur!

Daha önceki yazılarımızda da sürekli olarak ifade ettiğim; Kadim Türk Devleti her gün 18 yaşındadır! Kadim Türk Devletinin beş bin yıllık tarihi, devlet hafızası ve gelenekleri olduğuna göre! Türk Devleti,  devlet ve millete yapılan hatayı ihmal etmez,  sadece mühlet verir; vakti zamanı geldiğinde cezasın keser! Devlet, nizam, düzen ve adalet demektir!   Devlet,  hata yapan devlet memurlarına karşı bazen de ölü taklidi yapar!

Zanneder ki; Devlet yok ve çöktü;  şımardıkça şımarır! Sonra üzerine bir ağırlık çöker! Sonrası mı, yoktur! Devlet; adalet, yasa ve töre ile ayakta kalır! Devlet acele etmez! Tüm hata ve pislikler unutuldu,  diye düşünür fakat devlet asla unutmaz! Devlet, devlet ve millete karşı yapılan tüm isyan ve hataları yarına bırakır fakat kimsenin yanına bırakmaz! Böylece bilinmelidir!

İnsan denen aciz varlık bir günah işlediğinde Sonsuz Kudret Sahibi Yüce Allah, hemen ceza mı veriyor? Allah, kulları günah işlediğinde tövbe etmeleri için mühlet verir!. Allah, bazen birkaç gün, bazen birkaç yıl mühlet tanır! Neden acaba?!

Allah’ın hata yapan kullarına mühlet verdiğini fakat ihmal etmeyeceğini bilmemek ise büyük günahlara sebebiyet verir! Böyle bir düşünce sistematiği ise insanı imanı zaviyeden sıkıntıya sokar ve bunun kaynağı da ya bilerek yapılan bir hatadır ya da bilgisizlikten kaynaklanmaktadır! Bilgisizlikten kaynaklı olanlar bir gün doğruyu görebilir, tövbe edebilir ve af dileyebilir!. Fakat inat ve ısrarla yapılanlar ise cezayı celb eder!. Allah mühlet verir!  Çünkü Allah, rahmetinin bolluğu, genişliği  ve imtihanın gereği olarak kullarına tövbe etmeleri için mühlet vermesidir!.

Allah hata yapan kullarına mühlet verir fakat ihmal etmez!. Firavun, Nemrut ve daha niceleri!. İnsan aceleci olduğundan isyan ve hatasından kaynaklı hemen ceza verilmesini bekler!. Allah merhamet sahibidir! Kıyamet günü insan; Ya Rabbi! Sen bana hiç mühlet vermedin, hemen cezamı verdin, diyebilir! Böyle olmaması için, Allah’ın insana mühlet vermesi lazımdır!.

Devletin devamlılığı adına devlet sistematiği  de böyledir! Türk Devlet sistematiği; Töre, Kanun, Adalet ve Hakkaniyet değerleri  üzerine bina edildiğine göre!

Hakikat ve Adalet bir gün mutlaka tecelli edecektir!.  Gerçeklerin de, mutlaka gün  yüzüne çıkmak gibi bir özelliği olduğuna göre!

Kimsenin yaptığı ve ettiğini yanına hiçbir şart ve şekilde kar kalmayacaktır! Devlet dediğimiz kurum, devlet ve milletin malına, özellikle de tüyü bitmemiş yetim hakkına tecavüz eden ve ısrarla göz diken, hadsiz bir şekilde ve inatla yolsuzluk yapan, haramzadelerin bir gün hesabını görür ve cezasını da kesecektir!  ,

Devlet ihmal etmez, tehir eder ve vakti saati gelince de hesabını sorar ve cezasını da keser! Her seçim bir vazgeçiş olduğuna göre!

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.