Türk Devleti ve Türkiye Ekseni!..

Türk sosyal yapısında aile, yani toplumun çekirdeği, saygı ve sevgi gibi kavramlarla birbirine bağlı ve güçlü kalmıştır!. Aile de töre hâkimdir!.  Sistemin en güçlü yanı ailedir!. Son dönemlerde aile yapımıza yönelik saldırı ve tehditleri de bir kenara not edelim!. Tarihte kurulmuş her Türk devleti dağılma sürecinde aileye yani çekirdeğe kadar sürekli bölünmüş fakat bu bölünme çekirdekte durmuştur!. Her yeni Türk devleti kurulurken aileler birleşerek sülaleleri, sülaleler birleşerek boyları ve  boylar da birleştiğinde yeni bir Türk devletini oluşturmuştur!.

Dünya tarihinde, Türk devletinin olmadığı bir dönem yaşanmamıştır!. Zaten, dünya tarihinden Türkleri çıkardığınız vakit, insanlık tarihi adına, geriye hiçbir şey de kalmayacaktır!. Türk Milleti, sadece Türkiye’den ibaret değildir!. Turan fikrini yüzyıllardır ayakta tutan Türklerin birbirine olan bağları ve sevgisidir!.  Türkiye boyu, Kazakistan boyu, Azerbaycan boyu, Kırgızistan boyu, Özbekistan boyu ve diğer boyların da bir araya gelerek oluşturduğu birleştirici devletin adı Turandır!. 

Kırım Türkü rahmetli İsmail Gaspıralı‘ya göre, Turan; Dilde, Fikirde ve İşte Birlik, olarak ifade eder!.  Ziya Gökalp, Turan’ı;  Vatan ne Türkiye’dir, Türklere ne Türkistan, Vatan büyük ve müebbet bir ülke, şeklinde ifade etmektedir!  

Peki, Türk tarihinde ayrı bir önemi ve yeri olan, Zeytin Dalı harekatında Afrin’e giden  bir askerimizin ifadesi ile yeniden gündeme oturan, Kızıl Elma nedir?! Kızıl Elma, Türk mitolojisinde Türkler için ülküler veya düşleri simgeleyen bir ifadedir! Türk Milleti için Kızıl Elma, ulaşılması ve fetih edilmesi gereken bir beldeyi ifade ettiği gibi kimi zaman bir devlet kurma idealini, kimi zaman cihan hâkimiyeti idealini ve  kimi zaman da Türk birliği idealini ifade etmektedir! Kızıl Elma ülküsünde, din, dil, tarih ve kültür birliğini görmekteyiz!. Kızıl, Türk kültüründe genellikle kıymetli sayılan bir renk! Elma ise mistik bir yanı bulunan; bolluk, bereket, şifa kaynağı olarak görülen bir meyvedir!  

Türk Devleti ebed müddet devam ülküsü, Turan ve Kızıl Elma hedefleri, çerçevesinde Türk Keneşi kurulmuştur!. Türk Konseyi veya Türk Keneşi, Türkçe Konuşan Devletlerin Devlet Başkanları Zirveleri, sonucunda, ortaya çıkan ortak siyasi irade üzerine;  Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı işbirliğini teşvik etmek amacı ile uluslararası bir örgüt olarak 2009 yılında kurulmuştur!. Türk Konseyi’nin kurucu üyeleri, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının amaçları ve ilkelerinin yanı sıra uluslararası hukukun diğer evrensel olarak tanınan ilkelerini benimsemiştir!. Barış ve güvenliğin korunması ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin uluslararası normlar, Türk Konseyi çatısı altında yürütülecek işbirliğinin zeminini oluşturmaktadır!.  

Türk Konseyi veya Türk Keneşine; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin kurucu üye olduğu, zirve ve etkinliklere Özbekistan ve Türkmenistan aktif olarak katılıyor!. Macaristan ise gözlemci üye statüsü ile etkinlikler de aktif olarak yer alıyor!. Türk Keneşinin temel amacı; dış politika, ekonomi, ulaşım, gümrük, turizm, eğitim, medya, gençlik ve spor dâhil birçok alanda işbirliğini geliştirmek!. Türk devletleri arasında daha derin ilişkileri hedeflemek, Avrasya bölgesinde ve İslam dünyasında, özellikle de Orta Asya ve Kafkaslarda uluslararası işbirliğini geliştirmek, bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesi, işbirliğinin artırılması ve ortak kalkınma potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik dış politika çalışmalarına ağırlık veriyor!.

Türk Konseyi veya Türk Keneşi; Üye devletlerin yaklaşık 5 milyon kilometrekarelik toprak üzerindeki varlığı ve Türk Dili Konuşan devletler arasında kapsamlı işbirliğini derinleştirmek, bölgesel ve küresel, barış ve istikrara katkıda bulunmak! Üye ülkeler, demokrasi, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü ve iyi yönetişim gibi temel ilkelere bağlılıklarını ifade etmişlerdir! Türk Konseyi kapsamında ki işbirliği, üye ülkeler arasındaki ortak tarih,  ortak kültür, ortak kimlik ve Türk dili konuşan halkların dil birliğinden kaynaklanan dayanışma temelinde inşa edilmektedir! 

Türk Devletinin ebed müddet devam ülküsü, Turan ve Kızıl Elma hedefleri, Türk Keneşi  ve Türkiye Ekseni; 2023 – 2053 ve 2071 vizyonu,  dünya devleri ile rekabet edebilen  küresel bir güç merkezi haline gelmesi hedeflenmektedir!.

Yeni dünya düzeninde, Türk Keneşi ve Türkiye Ekseni; Balkanlar; Bosna, Makedonya ve Arnavutluk!. Kafkasya; Azerbaycan, Gürcistan ve Nahcivan!. Ortadoğu;  Filistin – Gazze, Kuzey Kıbrıs ve Katar!.  Afrika; Tunus, Libya, Mali, Nijer, Sudan, Somalı ve Cibuti!. Yakın Asya; Türki Devletleri, Pakistan, Afganistan, Malezya ve Endonezya, barış, huzur, kalkınma  ve istikrar bölgesi olarak, Türk Devletinin  hedefleri arasındadır!. 

Kadim Türk Devlet Aklı nezaretinde ki Türk Devletinin, Türk Keneşi ve Türkiye Ekseninde, son günlerde,  küresel ve emperyalist güçler tarafından çıkan veya çıkartılan, arıza ve kaosa bir de bu zaviyeden bakmanın, tüm gelişmeleri ve olayları da anlamak ve yorumlamak zaviyesinden daha etkili olacağını  düşünüyorum!.

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.