104 Rakamı ve Çağrışımlar!.

Neymiş efendim! Deniz Kuvvetlerinden emekli 104 Amiral yayınladıkları bildiride; Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul ve gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında, Montrö Sözleşmesinin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır! Bildirinin kapanış cümlesi; Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir, diyormuş!.

Birileri devlet ve millete aba altında sopa mı gösteriyor?! Ya da doğrudan gelemeyenler uşaklarını mı üzerimize salmaktadır?! Yoksa sokakları harekete geçiririz şeklinde bir tehdit mi vardır?! Ne demektir; Türkiye; Tarihte örnekleri olan bunalımlı ve tehlikeli olayları yaşama riski ile karşılaşabilecektir! Pardon! Siz nerede yaşıyordunuz?! Hangi ülkenin vatandaşınız?! Nereden maaş alıyorsunuz?! Hangi devletin deniz kuvvetlerinde amiral olarak çalışmıştınız?! Anlayamadım!.

104 Amiral açıklaması akabinde, emekli milletvekili ve emekli diplomatlar da kervana ilave edildi! Bu rakamlar ve meslekler öylesine mi seçilmiştir?! Ya da hadi bir araya gelelim ve devletin gidişatı hakkında bildiri yayınlayalım şeklinde midir?! 104 Amiral açıklamasına imza atanlar, imza attıkları metnin içeriği, kelime ve cümlelerin  öncesi ve sonrasından haberdar mıdır?! Yani siyak ve sibakından bihaber olabilir mi?!. Neden olmasın?!

104 rakamı ve 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına da 104 gün kalması, öylesine sıradan ve tesadüfi,  olabilir mi?!  104 rakamı ve 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına liderlik ettikleri gerekçesi ile darbenin üçüncü günü tutuklanan 104 general ve akabinde  belli merkezlerden gelen ENDİŞELİYİZ  ifadeleri!.  Hepsi sıradan ve spontane gelişmeler, öyle mi?!. 104 rakamı, günü;  bir erken seçim tarihi  için  gerekli olan yasal süreç  ve takvim olabilir mi?! Bilemiyorum!. Sadece soruyorum!.

Tüm bunlar bildiriye imza atanlar tarafından bilinmekte midir?!  Hiç sanmıyorum!  Yoksa sürü psikolojisi mi vardır?! Ya da bildiriyi sufle olarak fısıldayan küresel ve emperyalist güçler, başkaca  sinsi hesap, kirli plan ve hain bir mesaj peşinde midir?!  Neden olmasın?! Peki, Devlet nerededir?! Ya da Devlet Aklı, locadan tüm bu gelişmeleri seyir mi etmektedir?! Olamayacağına göre!. Türk Devleti, Kadim  Devlet Aklı ile birlikte, beka adına, artık   pro-aktif ve çok güçlüdür!.

Jeopolitikçiler dünya siyasetine ve devletlere coğrafya temelinde bakar!. Coğrafya bir kader olduğuna göre! Bu çerçevede geliştirilmiş strateji ve planların  merkezinde yer alan bölge Doğu Akdeniz’dir!. Doğu Akdeniz;  Afrika, Orta Doğu ve tüm Avrasya’yı dikkate almalıyız!. Türkiye de bu coğrafyanın önemli bir parçası olarak söz konusu teoriler temelindeki tüm hesapların merkezinde  yer almaktadır!. Türk Devleti olmadan bölgemizde hiç bir stratejinin ayakları yere basmayacaktır!.

Küresel ve emperyalist güçler, dünyaya hakim olmak üzerine çeşitli teoriler geliştirmiştir!. Amiral Mahan’ın Deniz Hakimiyet teorisine göre; Savaşı sınırlarından uzakta tutacaksın! Dünyadaki çatışmaları yönlendirip, yöneteceksin! Dünya üretim, ticaret ve enerjiyi denizlerde varlık göstererek ve denizleri kontrol ederek yapacaksın!. Denizler daha iyi hareket kabiliyeti ve ulaşım sağlamaktadır!. Denizler dünya rezervlerinin büyük bir bölümü ile irtibatlıdır!. Denizcilik gücü, askeri kuvvetler kadar ekonomik ve politik etkinlikleri daha kolay ve ekonomik bir biçimde dağıtabilir! Bu güçle dünyanın önemli geçit ve kanallarını, dolayısıyla ticareti kontrol edebilirsin, diyor!.

Peki, mezkur stratejiler ve öngörüler çerçevesinde, 104 Amiral ve aynı zihniyette olanlara soralım!. Türk Devleti son dönemde Denizlerde güçlü değil midir?! Türk Devleti, Akdeniz ve Doğu Akdeniz’de neler yapmaktadır!. Mensubu olduğunuz Türk Deniz kuvvetleri, Akdeniz ve Doğu Akdeniz’deki tüm küresel ve emperyalist projeleri akamete uğratmaktadır!. Göremediniz mi?! Yoksa göstermediler mi?!.

15 Temmuz hain darbe ve işgal kalkışmasından sonraki süreçte,  Türk Deniz Kuvvetlerinde ki tüm küresel ve emperyalist işbirlikçiler  temizlenmiştir!. Mavi Vatan savunması çerçevesinde Türk Deniz Kuvvetleri her türlü yatırım, girişim ve hamleleri  yapmaktadır!. Türk Devleti adına, elbette ki böyle bir durum; hem küresel güçler ve hem de içerideki işbirlikçileri çok rahatsız edecektir!.

Bölgesel ve küresel senaryolara figüranlık yapmak yerine,  oyun kuran ve tuzak bozan bir Türk Devlet Aklı vardır!. Bölgemizde  Türk Devletinin olur ve onayının alınmadığı, rızasının gözetilmediği hiçbir girişimin başarı şansı yoktur!. Türkiye’nin hassasiyetleri hesaba katılmadan atılacak tüm adımlar er ya da geç akamete uğrayacaktır! Bildiri veya başka ad altındaki tüm operasyon ve girişimlere bir de bu zaviyeden bakalım!. Ne diyorsunuz?!.

Yazımıza MHP Lideri Sayın Devlet Bahçelinin grup toplantısında ki ifade ve vurgularını tekrar tekrar düşünmek adına  hatırlatmak isterim!.  Hem ülkemizde, hem de uluslararası arenada ne olup bittiğinin idrakindeyiz!. Kimin kiminle yürüdüğünü görecek, buna karşı tavır alacak kadar feraset sahibiyiz!. Muhatap olduğumuz her tehdidin ya bir dış bağlantısı ya da menfur iç arka planı vardır!  Hiçbir hadise veya gelişme tesadüfen ortaya çıkmış değildir!. Bölgesel ve küresel olayların akış istikameti dikkatli bir gözle, uyanık bir şuurla analiz edildiğinde, karşımızda belirginleşen bulmacanın eksik kalan boşlukları da mutlak surette dolmuş olacaktır!. Milliyetçi Hareket Partisi, dünyayı başkent Ankara vizyonu ve Ankara kriterleri ile kavramaktadır!. Bu kavrayışın odak noktası milli ve manevi değerler;  Türk kültür ve tarihinin değişmez emanetleridir!. 

Share This:

Yeni Dünya Düzeni, Savaşı ve Ukrayna!..

Geçtiğimiz günlerde Süveyş Kanalını bir geminin kapatması ve akabinde gelen zarar ile birlikte ticaret için daha güvenli yol, güzergah ve koridorun önemi artmakta ve öne çıkmaktadır!. Para ve ticaret güvenli limanlara koşacaktır!.  Çin üzerinden Avrupa’ya uzanan en kısa ve güvenli yol Türkiye üzerinden geçmektedir!. Orta Koridor olarak adlandırılan ve  Türkiye’den Kafkaslara,  oradan da Hazar Denizi, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan’ı takiben Çin’e ulaşmaktadır!.

Emperyalist paylaşım kavgası dünyanın çeşitli coğrafyalarında farklı biçimler altında yürüyor!. Bazı bölgelerde sertleşen ticari savaşlar, başka bölgelerde askeri yöntemlerin kullanılmasına ve  diplomasi savaşlarına bırakıyor!. Yenidünya düzeni ve sistematik savaşını besleyen irili ufaklı gelişmeler yaşanıyor!  Savaş, yeni bir  dünya dengesi adına,  bir şekilde yürüyor, büyüyor, derinleşiyor ve yaygınlaşıyor!. Neden acaba?!.

Ukrayna ve Donbas bölgesinde yaşanan gelişmeler, Avrupa’nın doğusunda ve Karadeniz etrafında emperyalist paylaşım kavgasının kızıştığına işaret ediyor!. Bölgedeki kontrol ve paylaşım kavgası, sıcak bir çatışmaya dönüşmemiş olsa da, yenidünya düzeni ve enerji koridoru, Karadeniz ve bölgedeki enerjinin de kontrolü çerçevesinden, bir paylaşım savaşı sürecinin parçasıdır!

Ukrayna Kırım bölgesi, birbiri ardına gelen Türk kavimleri müzesidir! 14. Yüzyılda Altın ordu İmparatorluğu’nun zayıflaması, bağımsız Kırım Hanlığı’nın kurulmasını sağlamış ancak Karadeniz’deki Cenova kolonileri ile mücadeleyi gündeme getirmiştir!. Bu zorlu mücadelede, Kırım Hanlığı Osmanlı Devleti ile ittifak yaparak Osmanlı’nın koruması ve egemenliğini tanımaya sevk etmiş, daha sonra da Kırım,  Osmanlı topraklarına katılmıştır! Ukrayna ve Kırım, büyük güçler için  her dönemde önemli bir hedef olarak görülmektedir!. Acaba neden?!.

Bugün Ukrayna Devleti var ise bunu Osmanlı Devleti’ne borçludur! Karadeniz’in en güzel kıyılarına sahip Ukrayna’nın tarihi 882 – 1132 arası Kiev Prensliği ile başlar! Sonraki tarihlerde Kiev Prensliği’nin yıkılmasıyla Ukrayna toprakları parçalara ayrılır!. 1917 tarihinde Çarlık Rusya’sının devrilip Sovyetler Birliğinin kurulmasından sonra ki süreçte,  Ukrayna Halk Cumhuriyetini  ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur!. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yıkılınca 1991 tarihinde Ukrayna bağımsızlığını ilan etmiş, yine ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur!

Türk – Akım projesi, Rusya’dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye’ye aktarılması planlanan doğal gaz boru hattıdır!. Proje önerisi, Türkiye’ye yaptığı bir devlet ziyareti sırasında, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin tarafından yapılmıştır!.

Önceden yapılması planlanan, Güney Akım Projesinin yerini alan Kuzey – Akım, hükümetler arası anlaşma ile resmiyet kazanmıştır!. Rus gazını doğrudan Türkiye’ye iletecek Türk – Akım boru hattı, 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale gelmiştir!  

Her bir hat 15,75 milyar metreküp olmak üzere, toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan Türk – Akım, 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hat Türkiye’ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa’ya gaz gönderilecektir!.

Kuzey – Akım ise (Nord Stream), Baltık Denizi’ndeki bir doğal gaz boru hattıdır!. Rusya’daki Vıborg şehrinden Almanya’daki Greifswald kasabasına kadar uzanmaktadır!. Sahibi ve işletmecisi Nord Stream AG’dir.   Şirketin ana hissedarı OAO Gazprom projede % 51 paya sahiptir! 

Kuzey – Akım Boru hattının resmi temel atılımı 8 Kasım 2011 tarihinde yapılmıştır!. Hattın geri kalanı döşenecek ve bunun ardından hat yılda 55 milyar metreküple maksimum kapasitesinde doğal gaz taşıyabiliyor olacaktır! Proje aşamasında Avrupa’nın Rusya’ya artan enerji bağımlılığı ve çevreye verebileceği potansiyel zarardan dolayı tartışma konusu olmuştur!.

Almanya – Rus ortaklığıyla yapılmaya çalışılan ve yarım kalan KUZEY – AKIM ve Türk – Rus ortaklığıyla yapılan ve hayata geçen TÜRK – AKIM projesi hedeftedir! Karadeniz ve Ukrayna, enerjinin nakli ve İpek yolu projesinin de Avrupa’ya açılan Orta Koridorun kapısıdır!. Küresel ve emperyalist güçler arasında bu kapıyı kontrol veya kapıya sahip olma hamlelerine şahit olmaktayız!  Bölgede ki tüm adımlar, mücadele ve savaşın amacı ABD’nin bazı kilit ülkeleri yanında görmek istemesidir!  Türkiye de bunların başında gelmektedir!. Türk Devleti olmadan bölgede sadece kan ve gözyaşı dökecekler!. Bölgenin tamamına bir Selam-ün Aleyküm ile gidebilecek tek ülke Türk Devletidir!.

Kadim Türk Devlet Aklı denetiminde ki Türk Devleti, son dönemde kurulan Türk Keneşi ve Türk Konseyi, ya da Türk Birleşik Devletler Topluluğunun izni, onayı veya masada  olmadan, tarihi, sosyal, kültürel  ve gönül bağlarımızın olduğu yirmi dört milyon kilometrekarelik coğrafyada hiçbir şey yapamazlar!. Barış ve huzur adına sonuç alamazlar!. Sadece silahlar konuşabilir!.   

Ukrayna devletinin Türk Devletinden satın aldığı, İHA,  SİHA ve TİHA’lar  mezkur  bölgede, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ bölgesinde olduğu gibi başarılara imza atmaktadır!. Tam da böyle bir dönemde Ukrayna Devlet Başkanı 10 Nisan tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Donbas sorunu ve diğer bölgesel konuları  görüşmek için Ankara’ya gelecektir!.Tarihte olduğu gibi bugün de Türk Devleti olmadan Ukrayna var olamaz!. Ukrayna bölgesinde ki kaos da çözülemez!. Türk Devleti olmadan, mezkur bölgelere huzur ve istikrar asla  gelmeyecektir!..

Share This:

Yeni Dünya ve Tedarik Zinciri Kontrolü!.

Süveyş Kanalını ticari bir  geminin kapatması veya kapatılması ile,  dünyada sadece ekonomik değil,  aynı zamanda jeopolitik bir krize neden olmuştur!. Üç yüz yirmi gemi Kanal’dan geçiş  için beklerken ya da bekletilirken, zarar on milyarlarca dolar olarak hesaplanmaktadır!. Petro kimya kaynaklı ambalaj ve inşaat plastik malzeme ham madde fiyatlarında artışlar beklenmektedir!. Peki, bu zarar kimlerindir?! Ya da bu zararı kimler karşılayacaktır?! Yoksa insanların cebine, birileri tekrar el mi uzatacaktır?! Neden olmasın?!

Kanalın kapanması akabinde yeni tedarik koridor ve yollarının önemi artmıştır!. Kapanma ile birlikte firmaların zararı yanında insanlar da çok pahalı bir şekilde ürünleri tedarik noktasına gelmiştir!. Kanalın kapanması, yeni tedarik kanal, koridor ve yollarını gündeme getirmiştir!. Küresel ticarette büyük bir  savaşın yeni cephesi aşikar oluştur!.

Yenidünya düzeni; kara, hava, deniz ve demir tedarik yollarının kontrolü ile şekil alacaktır! Türkiye de bu yolların merkez üssüdür!. Anladık mı şimdi, dün olduğu gibi yedi koldan, içeriden ve dışarıdan, Türk Devletini durdurmak için  neden saldırıya geçtiklerini!. Başaramayacaklar!. Durduramayacaklar!. Gelecekler!. Anlaşacaklar!.

Süveyş Kanalının bir yük gemisi tarafından kapanması ile birlikte; Tedarik yolları, deniz ve kara ticaret koridorlarını yenidünya düzeninde kim veya kimler kontrol edecek? 21. yüzyılın güç haritası ve  koridor savaşlarının  küresel lojistik ve  tedarik zinciri  üzerinde başladığını da görmekteyiz!. Türkiye tedarik  ve transfer koridorun ana merkezindedir!.  

Peki, Süveyş Kanalını tanımaya çalışalım! Kanal; Akdeniz ile Kızıldeniz’i birbirine bağlayan yapay suyolu ve  Sina Yarımadası’nın batısındadır!. 163 kilometre uzunluğunda ve 300 metre genişliğindedir!. Afrika çevresinde on – on iki gün dolaşmaya gerek kalmadan Asya ile Avrupa arasında deniz taşımacılığı yapılmasını sağlamaktadır!.

Süveyş; Dünya’nın önemli kanallarından biri arasında yer alır!. Eski gemiciler ticarette çok uzun yol ve mesafe kat ettikleri için böyle bir kanal yapma gereksiniminde bulunmuşlar! Kanalın açılmasında Osmanlı İmparatorluğunun büyük önemi vardır!. Kanal, Mısır valisi İsmail Paşa zamanında 1869 yılında tamamlanmıştır!

Dünya ticaretinin üçte birini kontrol eden Malakka Boğazı, yüzde onunu kontrol eden Süveyş Kanalı, Basra Körfezi ve Kızıldeniz, Türkiye’nin Boğazları dünyanın en kritik ticaret koridor ve güzergâhlarıdır!. Yeni ticaret yolları, yenidünya düzeni ve yeni dünya sistematiği, yeni ekonomik çevre ve  yeni güçlü devletlerini de  ortaya çıkarmaktadır!.

Süveyş Kanalının kapanması ile birlikte, ülkemizde ki Boğazlar, Kanal İstanbul projesi ve Montrö Boğazlar sözleşmesi yeniden gündeme gelmeye başlamıştır!. Neden acaba?!.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 1936’da imzalanan ve Türkiye’ye İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde kontrol ve savaş gemilerinin geçişini düzenleme hakkı veren uluslararası bir anlaşmadır! Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelere ait savaş gemilerinin geçişini  de sınırlamaktadır!.

Birileri de Montrö Boğazlar sözleşmesinin gündeme gelmesi ile birlikte,  ülkemizde, Montrö’den çekilmenin müebbetlik suç olduğunu iddia etmektedir?!. Peki, bu zevatlara soralım!. Kim veya kimler adına ve hangi kanun ve yasaya istinaden böyle  üs perdeden atıp tutabiliyorsunuz?!.Tabii ki bir de neyin veya nelerin karşılığında?! Ederiniz ne kadardır, acaba?!.

Kanal İstanbul; Yılda yaklaşık 43.000 geminin geçtiği ve önümüzde ki yıllarda bu rakamın ikiye katlanabileceği İstanbul Boğazı,  gemi trafiğinde tonajlardaki artış, teknolojik gelişmeler sonucu ve gemi boyutlarının büyümesi! Özellikle akaryakıt benzeri tehlikeli ve zehirli maddeleri taşıyan gemi ve tanker geçişlerinin artması! İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturmasından kaynaklı, Kadim Türk Devlet Aklı denetiminde ki Türk Devleti; Karadeniz ve Marmara arasında yeni bir Kanal projesini hayata geçirmeye çalışmaktadır! Strateji, taktik ve planlarınız  yoksa başkasının planlarının bir parçası olursunuz!.

Örneklem olarak, Süveyş kanalından yılda 18.000 gemi geçerken, Mısır devleti,  10 milyar dolar düzeyinde, gelir elde etmektedir!. İstanbul Boğazından ise  yılda ortalama Süveyş Kanalının üç katı civarında gemi geçmesine rağmen beş kuruş gelirimiz yoktur!.  Neden acaba?!. Bu nasıl bir düzen ve paylaşımdır! Şimdi anladık mı kavganın boyutu, dengenin zorluğu  ve büyüklüğünü!.

Share This:

Fıtratı Bozma Girişimleri!.

20 Mart 2021 tarihinde, Resiî Gazetede yayımlanan, 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Sözleşmenin feshedilmesine karar verildi! Sözleşmenin 80. maddesi uyarınca taraflardan herhangi biri sözleşmeyi feshedebilir! Sözleşmenin feshi, bildirimin Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne ulaştırıldığı tarihten itibaren üç aylık sürenin bitimini izleyen ayın birinci gününde yürürlüğe girecektir, diyor!.

Sözleşme, Avrupa Konseyi tarafından desteklenmekte ve taraf devletleri hukukî olarak bağlıyor!. Sözleşmenin beş temel ilkesi; Kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesiymiş!.  Yerseniz tabii ki!..

Sözleşme taslağı, 7 Nisan 2011’de Strazburg’da Avrupa Konseyi Bakan Yardımcıları toplantısında kabul edildi! Sözleşme, İstanbul’da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 11 Mayıs 2011 tarihindeki  toplantısında imzaya açıldı!.  1 Ağustos 2014 tarihinde de yürürlüğe girmiştir! Onay belgesi 14 Mart 2012 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine iletilmiştir!.

Bazı odaklar ve nereye çalıştıkları da zahir olan çevreler; İstanbul sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasının toplumsal sonuçlarından endişe duyduklarını vurgulamaktadır! Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye yönelik önemli bir adım olan İstanbul Sözleşmesi’ni tüm toplumumuzun ortak menfaati için gözetmemiz gerektiğine! Ve bu doğrultuda fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ve rica ediyoruz, diyorlarmış!. Ne kadar da insani ve düşünceli bir hareket!.

Neymiş efendim!. Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ya da bilinen adı ile İstanbul Sözleşmesi, 45 ülkenin imzaladığı ve  Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan uluslararası insan hakları sözleşmesiymiş!. Peki,  İnsan ve Kadın hakları  kisvesi altında neler gizlenmektedir?!.

Eskilerin ifadesi ile Kadına şiddet görüntüsü arkasında, zehri altın kase içinde sunuyor olmasınlar!. Mezkur sözleşmenin detaylarına indikçe havsalamız almıyor!. Neymiş efendim!. Altı cinsiyet kabul edilecekmiş!. Fıtrata uygun ve kabul  edilen; Kadın ve erkek!. Başka bir cinsiyet mi var ki; kabul edelim! Demek ki niyetler başka! İnsanı, insanlığı ve fıtratı da bozma girişimleri, insan hakları ve kadına şiddeti önleme  perdesi ardından sunuluyormuş!.

İnsanlık tarihine bir bakalım! İnsanı, nesli değiştirmek ve fıtratı da bozmak için  günümüzdeki odakların öncülerinin neler  yaptıklarına şahit olalım!. Mezkur sözleşmeye bir de bu zaviyeden bakmaya ve değerlendirmeye çalışalım!. Bozulan insan, nesil  ve toplumları yönetmek çok kolaydır!.

  • Firavun, bir gece rüyasında Beyti Makdisten bir ateşin çıkıp, Kıptilerin evlerini yaktığını, ancak İsrail oğullarına bir zarar vermediğini görür!.  Rüyayı tabir ettirir; Beni İsrail’den bir çocuk çıkacak ve senin saltanatını yıkacak, derler!. Bunun üzerine Firavun, İsrail oğullarından doğacak olan bütün erkek çocukların öldürülmesini emreder! Sonsuz Kudret Sahibi Yüce Allah’ın korumasında ki Musa (as) hariç tabii ki!.
  • İnsan fıtratına aykırı ve Kuranı Kerime  göre yasak olan aile içi ve akraba arası ilişki, zorla cinsel ilişki ve fuhuş, “sapkınlık” olarak nitelendirilmektedir!. Böyle tiplerin her daim Allah’ın cezasını celp ettiğini de hatırlatmadan geçmeyelim!
  • Lut kavmi içinde sapkınlık, tecavüz ve fuhuş  doğal bir hale gelmiştir!. Lut peygamberin gönderildiği kavmin erkekleri, şehre ziyarete gelen tüm erkeklere tecavüz etmekte, herkes birbirine ve kendi ailesine tecavüzü doğal kabul etmektedir! Böyle bir sapkınlık ilk defa bu kavim içinde görülmüştür!. Allah, Lut peygamberden kavmini uyarmasını istemiştir!  Ancak kavmi, Lut peygamberi umursamamıştır!. Akabinde Sonsuz Kudret Sahibi Yüce Allah’tan gelen azap ile; Lut peygamberin eşi ve kavmi  cezalandırılmış ve yok edilmiştir!.
  • İslam’dan önceki putperest Araplar kız çocuklarını bir utanç kaynağı olarak görmekte ve  kız çocuklarını da diri diri gömmektedir!. Bu iğrenç uygulamayı Kuran şiddetle yasaklar!  Onlara birine kız çocuğu olduğu müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir!. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden, halktan gizlenmeye çalışır!

İnsanı, nesli ve fıtratı bozmaya tevessül edecek her olay ve hareket Sonsuz Kudret Sahibi Yüce Allah tarafından peygamberleri vasıtası ile önce uyarılmış ve akabinde de büyük bir şekilde cezalandırılmıştır!.

İstanbul sözleşmesine;  İnsan  hakları ve kadına şiddet görüntüsünün ardında neler  olduğunu görmeye, anlamaya ve idrak etmeye  çalışalım!. Çok da masum olmadığına kanaat getirelim!. Aksi halde hapı yutabiliriz!.

Masumane bir şekilde insan hakları ve kadına şiddeti önleme sözleşmesi şeklinde sunulan ve toplumda infial çıkarmaya çalışan  bazı aklı evvel ve işbirlikçilere de fırsat vermeyelim!. Allah muhafaza ceza bir gün bizleri de buluverir!

Share This:

21. Yüz Yıl Markası; Türkiye!..

Şimdi bazı aklı evvel, gafil veya farkında olmadan hain durumunda olan kişiler, nereden çıkarıyorsun, böyle ifadeleri şeklinde eleştiriler ile karşı karşıya kalacağımızı ifade edelim!. Böyle tipler,  bilinçli olarak hain ve işbirlikçi değilse, Türk’ün  ne demek olduğunu idrak edemeyecek derecede akıl noksanıdır!.

Tarih sayfalarına baksalar, Türk kavramının karşılığını görecekler!. Türk, Devlet demektir!. Türk, Adalet demektir!. Türk, Hakikat demektir!. Türk, medeniyet demektir!. Türk,  mazlum insanlara hami demektir!. Türk, devlet kurmadan ve  devleti de olmadan yaşayamaz!.

Tarihi, kültürü, sosyal, dini, dili, gönül bağları ve  pandemi döneminde 160 ülkeye yapmış olduğu insani yardımlar  ile  Türk ve Türkiye markası yeniden tarih sahnesine güçlü bir şekilde çıkmaktadır!. Engel olamayacaklar!. Durduramayacaklar!.

2020 yılı Mart ayında ülkemizde görülen ilk  Covid vakası ve dünya insanlığının evlere kapanması ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Huber köşkünde, yeni dünya düzeni,  Türkiye Markası ve Türk  İmparatorluğuna matuf  tüm anlaşmaların yapıldığını ve çerçevelerin de  çizildiğini hatırlatmadan geçmeyelim!.

Avrupa Birliği Güvenlik ve Dış Politikalar Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles; 15 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada; Türkiye’yi ” imparatorluk canlandırma çabasında ” olan ülkelerden saydığını ve bir hafta içindeki toplantılardan çıkacak kararların Türkiye – AB ilişkisinde yol ayrımı getirebileceğini de  aktarmıştı!.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken; Türkiye uzun geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz!. Türkiye’nin NATO’ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına!. ABD ve NATO, Türkiye’yi yakında tutmak istiyor,  diyormuş!. Yakında derken!. Söz dinleyen şeklinde mi?! Ya da bağımsız politika üretemeyen bir Türkiye mi?!.

15 Temmuz hain darbe ve işgal kalkışmasından sonra ki süreçte;  Devlet Aklı  ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devletinin almış olduğu tüm karar, politika ve   yaşanan hadiselere  bir bakalım!.

  • HDP’nin kapatılma istemi ile dava açılması!. Ayasofya’nın açılması! İstanbul Sözleşmesinden çıkılması!. Akdeniz’de yaşananlar!. Libya bölgesinde kurulan ilişkiler ve bölge halkının barışı adına verilen teminatlar!.
  • Somali’de ve diğer bölgelerde kurulan askeri üsler!. Suriye’de askeri harekatlar sonrası,  bölgenin barış ve istikrara kavuşması!. Kandil, Sincar ve Gara operasyonları!. Mısır, Türk Devleti olmadan bölgede hiçbir şey yapamayacağını idrak etmesi ve bölge adına karşılıklı görüşmelerin başlaması!.
  • Türk Konseyi ve Türk Keneşi çerçevesinde kurulan TURAN ordusu!. Üç milyarlık Türk Dünyası ve Türk Devletleri ile Bit-Coin çerçevesinde dijital TL’nin her an hayata geçmeye hazır  bir durumu  gelmesi!. Bu çerçevede kurulan IMF benzeri  Türk Fon Bankası!.
  • Merkez Bankası Başkanının görevden alınması, döviz kurları ve Borsa’da yaşananlar, normal ve sıradan gelişmeler midir?! Her şey kendiliğinden ve spontane, öyle mi?!  Bırakalım yapsınlar, bırakalım geçsinler, değil mi?!. Peki, Kadim Türk Devlet Aklını nereye koyuyoruz?! Kadim beş bin yıllık Türk devlet geleneğini göz ardı mı edeceğiz?!

Dün, Ermenistan’ın iki devlet tek millet ülküsü ile hareket eden Türk Devleti ve Azerbaycan’a efelenmesi, Karabağ bölgesinde yıllardır sürdürdüğü  işgal ve insani zulmü devam ettirmesi ve akabinde gelen durum!. Peki, Yunanistan’ın Türk Devletine diklenmesini nasıl okumalıyız?! Neler yapabilir? Hiçbir şey!. Yunanistan’ın sonu da Ermenistan’a benzemesin! Neden olmasın?!.

ABD, Yunanistan’da Türkiye sınırına 20 kilometre mesafedeki Dedeağaç’a askeri yığınağı artırıyor!. Bölgede bir deniz üssüne sahip olan ABD, Dedeağaç’a yüzlerce askeri helikopter ve 1800 askeri araç konuşlandırıyor!. Neden acaba?! Yoksa,  Dedeağaç sınırı olduğundan gelebilecek tehlike ve saldırılara karşı, ABD kendini korumaya mı almaktadır?! Neden olmasın?!.

Dünya; İnsanlığının  barış ve huzuru çerçevesinde, iki kutuplu  dünyadan çok kutuplu  yeni bir  dünya düzeni ve sistemine evrilirken, tüm bölgelerde sorun çıkaran aparat ve ülkeler bir bir temizlenmektedir!.

Dünya ve yeni dünyanın kutupları, artık  sorun çıkaran birey ve ülke istemiyor!. Tek tek gelecekler!. Sıraya girecekler ve biat edecekler!. Türk ve Türkiye Markasına yatırım yapacaklar!. Dünya barışı ve istikrarı adına Türk – Türkiye Markası ve Türk imparatorluğunu  öyle veya böyle kabul edecekler!. Başkaca  seçimleri kalmamıştır!. Marka; Güç, güven ve itibar demektir!.

Share This:

Devlet Aklı, Türk Devleti ve Siyasi Partiler!.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı HDP’nin kapatılması istemi ile Anayasa Mahkemesine dava açtı ve iddianame Yüksek Mahkeme’ye gönderildi!. İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleri ile devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi! Yargıtay, kapatma davası gerekçesinde, Siyasi partilerin terör örgütleri ile irtibatı olmamalı ve HDP, PKK’nın uzantısı olarak faaliyet gösterdiği de, ifade ediyor!

Tüm bu gelişmeler sonrasında, HDP üyeleri herhangi bir terör örgütü ile irtibatlarının olmadığını ifade etmektedir!. Peki, böyle bir açıklama, milletin aklı ile alay etmek değil de, nedir?!. Daha düne kadar, alfabenin tüm harflerinden müteşekkil terör örgütlerine sırtımızı dayadık diyenler, herhalde  başkaca siyasi  parti lider ve üyeleridir!. Biz de yuttuk!.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, HDP’nin kapatılma istemi ile Anayasa Mahkemesine açtığı dava ve TBMM’de HDP’li vekillerin vekilliklerinin düşürülmesi akabinde; Hz. Mevlana’nın ifadesi ile Köpeğin kuyruğuna bastım, ses ağzından çıkmaktadır! Bazı merkezler; Çok endişeli olduklarını ifade ediyormuş!. Neden acaba?! Peki, Ankara’nın  umurunda mıdır?! Tabii ki hayır!. Dünya, yeni dünya düzeni adına, Ankara kriterlerini kabul etmek zorunda kalacaktır!.

Anayasa ve siyasi partiler kanununa göre siyasi partiler neleri yapar ve neleri yapamaz, hangi durumlarda kapatılma ile karşı karşıya kalabilir?! Siyasi Partiler Kanunu; siyasi partilerin kurulmaları, teşkilatlanmaları, faaliyetleri, görev, yetki ve sorumlulukları, mal edinimleri ile gelir ve giderleri, denetlenmeleri kapanma ve kapatılmalarıyla ilgili hükümleri kapsar!. 

Siyasi partiler; Anayasa ve kanunlara uygun olarak, Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere teşkilatlanan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır!

Siyasi partiler;  Bölge, ırk, belli kişi, aile, zümre veya cemaat, din, mezhep veya tarikat esaslarına dayanamaz veya adlarını kullanamaz!!.

Siyasi partiler;  Anayasanın hiçbir hükmünü, Anayasada yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkını verir şekilde yorumlayamaz!.

Siyasi partiler; Türkiye Cumhuriyetinin dayandığı Devletin tekliği ilkesini değiştirmek amacını güdemez ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamaz!.

Siyasi partiler;  Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli veya dini kültür veya mezhep veya ırk veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremez!

Siyasi partiler; Bölünmez bir bütün olan ülkede, bölgecilik veya ırkçılık amacını güdemez ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamaz!.

Siyasi partiler; Herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu prensibine aykırı amaç güdemez ve faaliyette bulunamaz!

Siyasi partiler; Tüzük, program ve faaliyetleri, Anayasa ve  siyasi partiler kanun hükümlerine aykırı olamaz!. Siyasi partiler, tüzük ve programları dışında faaliyette bulunamaz!.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bir siyasi partinin kapatılması istemi ile Anayasa Mahkemesine açtığı dava akabinde, kapatılan bir  siyasi parti, bir başka ad altında kurulamaz!.

Bir siyasi partinin kapatılmasına söz veya eylemleriyle neden olan kurucular dâhil üyeleri, beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamaz!. Siyasi partiler bu kişileri hiçbir suretle seçimlerde aday gösteremez!.

Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi partice kullanılmaz! Daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar da siyasi partilerce kullanılamaz! Kurulacak bir siyasi parti, Anayasa Mahkemesince kapatılan siyasi partilerin devamı olduklarını beyan edemez ve böyle bir iddiada bulunamaz!.

Anayasa, siyasi partiler kanunu ve parti tüzüklerinde de  çerçevesi çizilmiş olan siyasi partiler,  yasada ifade edilmiş olan kurallara aykırı durumlarda elbette ki kapatılabilir!. Devlet aklı denetimindeki Türk Devleti, 15 Temmuz hain darbe ve işgal  kalkışması akabinde, içeride siyasi ve milli birliği tesis etmektedir!. Bu birliği bozamadıkları için sesleri çok çıkmaktadır!. Neden?!

Küresel ve emperyalist güçler destekli, içerideki işbirlikçi ekol temsilciler mahareti ile  siyasi, ekonomik ve sosyal kaosa asla  geçit yoktur!. Devlet artık çok güçlüdür!. Bazı merkezler; Ankara kriterlerini tanımak ve biat etmek için sıraya geçmiştir?! Neden acaba?!. Çünkü; Güç,  teslimiyet ve  biat gerektirir!. Gelecekler ve Biat edecekler!. Başkaca seçimleri yoktur!.

Devletin hiçbir birimi ve özellikle de siyasi kimlik ad altında,  TBMM ve TBMM alt komisyonlarında, küresel ve emperyalist güçlerin işbirlikçi ekol temsilcilerine asla yer yoktur!.  Devlet Aklı nezaretindeki Tük Devletinin, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi, askeri ve teknolojik devlet sırlarına, projelerine  ve hamlelerine, küresel ve emperyalist güçler,  işbirlikçi temsilciler vasıtası ile asla erişemeyecekler!.  Böyle bir dönem tarihte kalmış ve tarih olmuştur!

Türk Devletinin Beka, istikbal ve istiklal  ekseninde ki Turan ve Kızıl Elma yolculuğuna halel getirebilecek bir girişim ve oluşuma,  Kadim Türk Devlet Aklı  asla izin vermeyecektir!. Bizden hatırlatması!. 

Share This:

Konut Fiyatları Uçuyor!..

Türkiye ekonomisi ve istihdamın temel dinamiklerinden inşaat sektörü, hükumetin pandemi döneminde hayata geçirdiği kredi destek paketleri ve gerileyen faiz oranları, konut satışlarındaki artışla, 2020 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 6.4 büyüme kaydetmiştir!. Bu süreçte yarım kalan projeler tamamlanmış, sektör ve firmalara nakit girişi sağlanmıştır!

Sektör temsilcilerine göre; İnşaat sektörünün 2020’deki düşük faizli destek kredilerinden önemli ölçüde yararlandığı! Yeni kredi kullanımları inşaat sektörü ve müteahhitlik kesimini mali açıdan rahatlattığı! Ancak bu etkinin yılsonuna kadar sürdüğü! Sektörü harekete geçirecek yeni bir gelişme olmaz ise iflasların olabileceği, temsilciler tarafından konuşulmaktadır!.

İnşaat maliyeti, binanın dıştan dışa yüz ölçümü ile metrekare  inşaat maliyet bedelinin çarpılması ile belirleniyor!. Metrekare inşaat maliyet bedellerine asansör, kalorifer veya klima tesisat bedelleri dâhil edilmiyor!. Kalorifer, klima ve asansör tesisatı varsa, bu bedellere kalorifer ya da klima için % 8 ve asansör için de % 6 ilave yapılıyor!.

Emlak vergisine esas olmak üzere, 2021 yılında uygulanacak bina metrekare inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmiş ve 1 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yer almıştır!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen; 2021 yılı İnşaat metrekare maliyeti;  Lüks İnşaat ve Çelik Karkas Bina; Azami: 3.610 TL’dir! Lüks İnşaat ve Betonarme Karkas; Azami: 2.260 TL’dir! 1. Sınıf İnşaat ve Çelik Karkas Bina; Azami: 2.450 TL’dir! 1. Sınıf İnşaat ve Betonarme Karkas; Azami: 1.400 TL’dir!

Konut birim maliyet değerlerine baktığımızda; 2020 yılı Ekim ayı itibarı ile ülkemizde konut birim değerinin 3.700 TL / m2 seviyesine yükseldiğini görüyoruz!.

Üç büyük il için İstanbul; 3.824 TL / m2’den 6.200 TL / m2 seviyesine! Ankara;  1.600 TL / m2’den 2.800 TL / m2 seviyesine!  İzmir;  2.000 TL / m2’den 4.250 TL / m2 seviyelerine çıktığını görüyoruz!.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üç ayda bir yayınladığı İnşaat Maliyet Endeksi,  2021 yılı Ocak ayına ilişkin verileri ise  şu şekildedir!.  

İnşaat maliyet endeksi yıllık % 27,82, aylık % 7,44 arttı!. İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre % 7,44 bir önceki yılın aynı ayına göre % 27,82 arttı!. Bir önceki aya göre malzeme endeksi % 3,22, işçilik endeksi % 17,69 arttı!  Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi % 32,17, işçilik endeksi % 19,45 arttı!

Hükümet konut kredi faiz oranlarını, piyasa ve sektörün canlanması çerçevesinde,  2020 yılı içinde düşürmesi, bazı fırsatçılara, konutlarda olmadık fiyatlar için  ekstra fırsatlar vermiştir!. Yani fırsatçılara gün doğmuştur!.

Konut kredi faizleri düşmeden, normal şartlarda 3+1 veya 4+1 bir konut için metrekare fiyatları 2-3 TL civarında iken, aynı konutlar iki katına fırlatılmıştır! Üretilmiş konut fiyatlarına da  maliyetler yansıtılmıştır?!. Peki, neden?!.

Bir yıl önce 4+1 bir konut aldığınız fiyata, bugün 2+1 konutu çok zor alırsınız! Neden?!. Neymiş efendim; Maliyetler çok artmışmış!. Yoksa savaşa mı giriyoruz?!

Faizler düştü ve birazcık talep arttı diye, akla hayale sığmayan zamlar yapılır mı?!. El vicdan, el insaf!. Yoksa, bu konutların olduğu yerlerde;  maden  çıktı, deniz geçti veya yeni bir boğaz açıldı da haberimiz yoktur!. Neden olmasın?!.

Özellikle şehrimizde bazı mahallelerdeki konut proje fiyatlarını incelediğimizde, İstanbul’da Boğaza nazır bir konut aldığınızı zannedersiniz! Konya’ya deniz geldi de haberimiz yoktur!.

Sektördeki oyunculara tavsiyemiz, çok para kazanma hırsınızdan vazgeçin! Allah bereket ihsan edecektir! Son model lüks arabalara binmeyin, hiçbir şey kaybetmesiniz! Böyle durumlarda, sahtekar ile tamahkar çok çabuk buluşur ve  anlaşır!. Bizden söylemesi!.  

Devlet konut faiz oranlarını düşürürken, sektör hareketlensin diye mi, yoksa üretilmiş   konutlara da iki kat maliyet ve fiyat ekleyin diye  mi yapmıştır?!. Bilemiyorum!.

Devletin açıkladığı inşaat ve konut metrekare  maliyet hesaplamalarında hata mı vardır?!

Devletin açıkladığı inşaat ve konut metrekare maliyetleri  ile sektör temsilcileri ve piyasadaki konut fiyat ve maliyetleri  neden uyuşmuyor?! Arada resmen uçurumlar var!.

Konya gibi şehirlerde konut metrekare fiyatları, İstanbul’a eşdeğer veya neredeyse çok üzerindedir! Neden acaba?!.

Devlet her sektördeki fırsatçılara olduğu gibi Konut sektöründe de fahiş fiyat uygulayan fırsatçılara da DUR demelidir!. Aksi halde orta direk oturabileceği normal bir KONUTU alamaz!..

Share This:

İLETİŞİM; Bir İş mi yoksa MESLEK midir?!..

MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda;  Medyayı kuşatma altına almış, yabancı ve yozlaşmış ideolojilere saplanmış gazeteci ve yorumculardan Türkiyeyi arındırmak amacıyla, milli ve şuurlu vatansever gençlerimizi, üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inanıyorum, ifadelerinin iletişim mesleği adına çok manidar olduğunu düşünüyorum!

MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin İletişim Fakülteleri ve özellikle de iletişim ve gazetecilik mesleği zaviyesinden yapmış olduğu paylaşım akabinde, iletişim fakültesi mezunlarının yıllardır çektiği sıkıntı, iletişim meslek ruhu ve tanımı, iletişimci ve gazetecileri  patronun iki dudağı arasına hapseden durumun giderilmesi, iletişimde ki ruhsuzluğun izalesi ve krizi fırsata çevirme zaviyesinden,  hayırlara vesile olabileceğini düşünüyorum!.

Bir işin meslek olabilmesi için yasal düzenleme gerekli midir? Yasal düzenleme olmadığı durumlarda, bir iş meslek sayılır mı? Bir uğraşın ve işin meslek özelliği taşıması için, yasal düzenleme  ve  belli bir eğitimi, kuralları ve  statüsü,  kullandığı  araç ve gereçleri olmalıdır!.

Meslek, insanlara yararlı mal ve hizmet üretmek, karşılığında para kazanmak için yapılan ve  belli bir eğitimle kazanılan, sistemli bilgi ve becerilere dayalı, kuralları yasalarla belirlenmiş etkinlikler bütünüdür!. 

Bir işin yasal meslek tanımı ile birlikte mesleki örgütlenme imkanı da doğmaktadır!. Meslek odaları, üyelerinin  yaptıkları işleri kolaylaştırmak, meslek menfaatlerini korumak, mesleki ihtiyaçları karşılamayı ve yardımlaşmayı amaçlar!. Türkiye’de tüm meslek gruplarının bir odası vardır!. Fakat İletişim Meslek odası yoktur!

Peki, İletişim bir meslek midir?  İletişim diye bir meslek  olur mu?! İletişim mesleğini edinmek için dört yıllık fakülte okumaya gerek var mıdır?!   İletişim diye bir meslek için yasal düzenleme olmalı mıdır?!  İletişim diye bir meslek yok ise,  elbette ki yasal olarak Meslek tanımının yapılmasına da ihtiyaç yoktur!

İletişim mesleğini; sektörün ihtiyaç duyduğu, nitelikli, etik ve toplumsal değerlere bağlı, küresel rekabet ortamında, yerli ve milli şuura hâkim, sektörün gereksinimlerine uygun vasıfları taşıyan, üretebilen ve paylaşabilen, yerinde ve doğru karar alma becerisine sahip bireyler yetiştirmek, şeklinde ifade edebiliriz!.

İletişimcileri; her türlü haber üretim ortamı ve  basılı, görsel – işitsel, elektronik ve etkileşimsel ortamlar  doğal çalışma alanlarıdır!. Bunların yanı sıra; medya planlama ve satın alma, basın sözcülüğü ve basın danışmanı, metin yazarlığı, pazarlama, reklam ve halkla ilişkiler uzmanlığı, marka – makam ve itibar yönetimi, siyasal ve kriz iletişimi, editörlük ve tüm bu alanların yönetsel sorumluluğu potansiyel çalışma alanları olarak sayabiliriz!

Türkiye’de 70’i aşkın İletişim Fakültesinde,  her yıl on bin civarında fakülte mezunu işsizler kervanına katılmaktadır! Binlerce yeni İletişim Fakültesi mezunları iş piyasasına umutsuz, mesleksiz ve sahipsiz bir şekilde salınıyor! Türkiye’deki İletişim fakültelerinin varlığı altmış yılı aşmasına rağmen, mesleki olarak; bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca muhatap alınmamaktadır!

Ülkemizdeki tüm fakülteler ve meslek grupları, bakanlıklar,  kamu kurum – kuruluşlar ve özel sektör ile ilişkilendirilmesine, kamusal statü verilen meslek odaları çevresinde toplanmasına ve mesleki yasal çerçeveleri çizilmesine rağmen, kurulduğu günden bu yana, İletişim Fakültesi mezunları, yani İLETİŞİMCİLER,  adeta yok sayılmakta ve görmezden gelinmektedir!  İletişim Fakültesi Mezunları yani İLETİŞİMCİLER kamu nezdinde muhatap alınmadığı ve mesleki yasal çerçevesi de çizilmediği için özel sektörde meslek olarak tanınması mümkün değildir!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun; MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin gençlere; Üniversite tercihlerinde İletişim fakültelerini dikkate almaları çağrısından dolayı şükranlarını sundu! Ülkemizin menfaatlerine karşı medyanın önemli bir bölümü 5. kol faaliyeti yürütüyor!. Yalanlar üzerine inşa ettikleri gündemlerini, hakikatin sesiyle buluşturmalıyız!. Ülkemizin her bir ferdinin bu mücadeleye omuz vereceğine yürekten inanıyorum! İletişim Başkanlığı olarak ülkemizin haklı davasını dünyaya anlatma mücadelemizde, İletişim fakülteleri de önemli paydaşlarımız arasında yer alıyor!. İletişim fakültesi hocaları, öğrencileri ve tüm gençlerimizi Türkiye’nin iletişimini birlikte yapmaya davet ediyorum, ifade ve vurgulanın İletişim meslek ruhu, saygınlığı, itibarı ve yasal meslek tanımı çerçevesinden dikkate değer olduğunu düşünüyorum!

MHP Lideri Sayın Devlet Bahçelinin açıklaması akabinde, İletişim Fakültelerinin bulunduğu üniversitelerde ki üniversite rektörü,  üniversite yönetimleri ve iletişim öğretim üyeleri, İletişim mesleği ve İletişimcilerin itibarı adına, yasal bir MESLEK tanımının yapılması için yeniden mücadele vermelidir!

Share This:

Papanın Irak Ziyareti ve Yankıları!..

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Irak ziyaretinde Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile görüşme sonrası; Sistani; Bu inanç ve kefaret ziyaretini yapmayı ve kendini Tanrı’ya adamış, büyük ve bilge bir adamı görmeyi görev bildim!. Sadece onu dinleyerek, bunu anlarsınız ve  bu görüşmenin kendi ruhuna da iyi geldiğini,  söylemiştir’!. Tabii ki; Her kuş kendi cinsi ile uçacaktır!.

Irak Diyanet İşleri Başkanı tüm görüşme talep ve ricalarına rağmen, karşılama programına katılmamış ve Papa ile görüşmemiştir! Neden acaba?! Papa;  El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile Şubat 2019 tarihinde, Abu Dabi’de aşırılıkla mücadele için İnsani Kardeşlik belgesini imzaladığını da hatırlatalım! Papa’nın mezkur ve başka ülkelere, masumane görünümlü, insanlık(!) ve kardeşlik(!) temalı ziyaretleri, dinler arası diyalog çalışmalarını hatırlattı!.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un Irak ziyareti sonrasında, çok manidar bir açıklama yapan ABD Başkanı Biden; Bütün bunlar, tüm dünya için umut sembolüdür! Papa’ya dini hoşgörüyü, insanlığın ortak bağlarını ve dinler arası anlayışı yüceltmek için bağlılığından dolayı hayranlığımız devam edecektir, diyormuş! Neymiş efendim!. Dinler arası anlayışı yüceltmekmiş!.

Büyük Selçuklu Veziri Nizamül-Mülk, ünlü eseri Siyaset-Namesinde; Haşhaşilar kadar İslam’a zarar veren bir kötünün olmadığını belirtir! 1500’lü yıllar ve Hindistan’da Ekber Şah;  Hindu, Müslüman, Zerdüşt, Budist, Sih, Cayinizm, Hıristiyan gibi pek çok din mensubunun yaşadığı  ülkesinde, tebaa üzerinde manevî nüfuz kurmadan birlik sağlamanın mümkün olmayacağını düşünüyormuş!. Çeşitli din ve mezheplerle, karşılıklı müsamahaya dayanan dostluk ve barış içinde yaşama fikri, kendisini, yeni bir din tesis etmeye cüret etmiştir!.

Ekber Şah; Bir baş tarafından yönetilen devlette yaşayanların birbirinden ayrı ve birbirine karşı inançlar beslemesi ve başka başka kanunlarla yönetilmesi doğru değildir!. Dolayısıyla bütün bunları birleştirmeliyiz; hem hepsi bir olsunlar ve  hem de o birin içinde hepsi bulunsun!. Böylelikle herhangi bir din içindeki iyi şeyleri kaybetmemek ve öbürlerinden daha iyi şeyleri de kazanmak gibi bir kazanç sağlamış oluruz, diyormuş!.

Papa tüm ziyaretlerinde İbrahim’i dinler konsepti üzerinden yürümektedir!. Neden acaba?! İbrahim’i dinler, Hz. İbrahim’i ata olarak kabul eden; Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm dâhil edilerek oluşturulmuş bir tasniftir!. Nihai hedefleri;  Birinci bin yılda Avrupa ve ikinci bin yılda Amerika ve Afrika Hıristiyanlaştırılmış, üçüncü bin yılda ise tüm Asya’yı Hıristiyanlaştırma çalışmaları olabilir mi?!. Neden olmasın?!

1962 – 1965 yılları arasında gerçekleştirilen II. Vatikan Konsili ile İbrahim’i dinler düşüncesi, bir anlamda olgunlaşma ve Kilise vasıtasıyla resmileşme sürecine girmiştir!. 11 Eylül 2001 tarihinde, ABD’de gerçekleştirilen terör saldırılarından sonra,  üç din arasında birliği teşvik etmek ve ortak olduğu iddia edilen hususları ilgili dinlerin mensuplarına hatırlatmak için kullanılmaya başlanmıştır!.

İbrahim’i dinler düşüncesinin ortaya çıkışında İslam’ın bir katkısının olmadığını ve günümüze kadar, tamamen Katolik Hristiyanlık izleri taşımakta olduğunu da vurgulayalım!.  Adamlar daha masaya oturmadan, Hz. Muhammedi (sav) efendimizi,  son peygamber ve  Allah’ın elçisi olarak masaya getirmeyin, diyor?!. Neden acaba?!. Kabul edenler ve etmeyenler?!  Adamlar bu emirlerini kabul edenler ile insani(!) yolculuklarına devam etmektedir!.  Daha başka ne diyebilirler ki?!.

Sonsuz Hikmet Sahibi Yüce Allah; Bakara suresi 135. ayetinde; Onlar, Yahudi veya Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız, dediler! Sen, de ki: Hayır! Biz, Hanif olan İbrahim’in dinine uyarız!. O, müşriklerden değildi, buyurmaktadır!.

Hanif kavram olarak; İslam’dan önce Allah’ın birliğine inanan ve Hz. İbrahim’in Dinine bağlı olanların vasfıdır!  İslam’a kuvveti ile bağlı olan kimse ve ilmi ile amil olan kişiler!   Eski ve kötü halinden vazgeçip doğruluğa yönelen kişi, demektir!

Sonsuz Kudret Sahibi Yüce Allah; Maide suresi 3. ayeti kerimede;  Bugün kâfirler sizin dininizden yeise düşmüşlerdir!. Artık onlardan korkmayınız! Benden korkunuz, bugün sizin üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâmiyet’e razı oldum!. Şüphe yok ki, Allah Teâlâ gafur ve rahîmdir, buyurur!

Sonsuz Hikmet Sahibi Yüce Allah; Ali İmran suresi 19. ayetinde;  Kuşkusuz Allah katında din İslâm’dır!. Kitap verilenler, ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler!. Allah’ın ayetlerini inkâr edenler bilmelidirler ki; Allah’ın hesabı çok çabuktur, buyrulmaktadır!.

Sonsuz Kudret Sahibi Yüce Allah; Bakara suresi 42. ayeti kerimede; Hakk’ı batıla karıştırıp da, bile bile hakkı gizlemeyin, buyurur!.

Sonsuz Hikmet Sahibi Yüce Allah;  Ali İmran 85. ayetinde; Kim İslâm’dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahrette ziyan edenlerden olacaktır, buyrulur!..

Hz. Peygamber (sav)  efendimiz; Yahudi olsun Hristiyan olsun, kim benim getirdiğim dine inanmadan ölürse cehennemliktir, buyurmaktadır!. Herkesi cennete doldurmaya çalışanlara, duyurulur! Elbette ki anlayana; Aklı, fikri, ruhu ve iz’anı kapanmışlar değil!.

Share This:

Yeni Dünya Düzeni ve Irak’ın Konumu!.

Geçtiğimiz günlerde, Irak’a bir ziyaret gerçekleştiren ve üst düzey görüşmelerde bulunan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın farklı güçler tarafından bir rekabet alanına dönüştürülmek istenmesi, arzu etmediğimiz ve uygun olmayan bir durumdur! Irak, özel ve güzel bir coğrafyadır!. Bu coğrafyanın teröristlerden kurtularak bir an önce sulha ve sükuna kavuşması, bir güven ve refah ülkesi haline dönüşmesi, gayet mümkündür! Geldiğimiz nokta itibarıyla iki ülkenin yararına olacak ve  iş birliğini geliştirecek şekilde bir sonuca ulaşmış bulunuyoruz, ifade ve vurgularının, bölgenin barış, huzur ve istikrarı adına  çok manidar olduğunu düşünüyorum!.

Milli savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Irak ziyareti ve bölgenin istikrarı adına yapmış olduğu görüşmeler, TSK’nin başlatmış olduğu Sincar, Gara operasyonu ve akabinde ki gelişmeler sonrasında;  İran’ın Bağdat Büyük Elçisi Irec Mescidi; Türkiye, Irak’ın egemenliğini ihlal etmektedir, şeklinde ifadelerde bulunması üzerine, İran’ın Ankara Büyük Elçisi Ferazmend,  Dış İşleri Bakanlığına çağrılmıştır! Ferazmend’e, Büyük Elçi Mescidi’nin açıklamaları kuvvetli ifadelerle reddedildiği! Türkiye operasyonlarının esasen Irak’ın istikrarı, güvenliği ve egemenliğini hedef alan PKK unsurlarına yönelik ve terörle mücadele kapsamında icra edildiği!  Türkiye, bölgenin huzur, istikrar  ve selameti adına; İran’ın da Türkiye’nin terörle mücadelesinin karşısında değil, yanında yer almasının beklendiği vurgulanmıştır!.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 5-8 Mart tarihlerinde Irak’a bir ziyaret gerçekleştirmiştir!. Papa Francis, ilk olarak başkent Bağdat’ta temaslarda bulunmuş!.  Necef’te Şiilerin dini merci Ayetullah Ali Es-Sistani ile görüşmüş ve  Ezidilerle de  bir araya gelmiştir!. Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve  Musul’u ziyaret ettikten sonra, Irak’tan ayrılmıştır!.  Şimdi, böyle bir ortamda,  bu ziyaret, kim veya kimler adına ve bölgenin, insanlığın huzur, barış, istikrar   ve selameti adına ne anlama gelmektedir?!

Zaman makinesini geri saralım, 2003 tarihine geri dönelim ve 1 Mart 2003 tarihinde ki tezkereye kabaca bir bakalım! Türkiye Cumhuriyeti Anayasa 117’inci maddesine göre, milli güvenliğin sağlanması ve yurt savunmasından TBMM’ye karşı sorumlu hükumet, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak’a gönderilmesi, Anayasanın 92’inci maddesi uyarınca altı ay süreyle izin verilmesi istenmişti! Tezkerede, 62 bin yabancı askeri personelin Türkiye’de bulunması ve  yabancı kuvvet hava unsurları 255 uçak ve 65 helikopteri aşamayacak, şeklinde tasarlanmıştı!.

ABD eski Başkanı George W. Bush, yıllar sonra yazdığı, Decision Points,  kitabında, 1 Mart tezkeresi ile ilgili olarak şunlara değinmektedir! Türklere, topraklarını kullanmamıza izin vermesi için aylardır baskı yapıyorduk! Ekonomik ve askeri yardımda bulunma ve Türkiye’nin AB’ye katılımına güçlü destek sözü vermiştik!. Dönemin başbakanı Abdullah Gül ve kabinesi, talebimizi onaylamıştı!. Ancak TBMM, 1 Mart’ta tezkereye ilişkin nihai oylamayı yaptığında, tezkere,  kabul edilmedi!. Hayal kırıklığı ve hüsrana uğramıştım!. Şimdiye kadar yaptığımız en önemli taleplerimizden birinde, NATO müttefikimiz Türkiye, Amerikayı yarı yolda bırakmıştı, diyor! Bu açıklamalar neden şimdi yapılır, acaba?!

MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli; ABD istemiyor diye,  Türk Devleti hava savunmasından tavizler mi versin? Türkiye’ye, Rusya ile ABD / NATO arasında seçime zorlayanlara, Çift Başlı Selçuklu Kartalının bize gösterdiği milli vizyonu hatırlatmak isterim!. Biz ne doğu, ne batı demiyoruz, ya doğu ya batı da demiyoruz;  hem doğu ve  hem de batı irade ve kararındayız!.  S-400 konusunda başkalarının servis ettiği formüller değil, Ankara kriterleri geçerli olmalıdır!. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır,  ifade ve vurgularının, Kadim Türk Devlet Aklı çerçevesinde ki Türk Devleti,  elin oğlu ne der ile hareket etmeyeceği ve Ankara kriterlerinin tüm dünyaya resmen  ilanı olduğunu düşünüyorum!.

Peki, Çift başlı kartal nedir?! Çift başlı kartalın anlamı şu şekille ifade edilir!  Geçmişten geleceğe ezeli ve ebedi varoluş, doğu ve batı üzerinde hükümranlık ve tanrısal güçten alınan meşru yetkiyle dünyevi olan üzerinde belirleyici olma hakkı!.  Orta Asya Türk inancına göre, insanlara gökyüzü ve yeryüzü yolculuklarında refakat eden koruyucu varlıklar, kuş şeklindedir!. Türkler kılıç kabzalarında bozkurt, at ve çift başlı kartal kabartma figürlerini kullanmışlardır!.

Share This: